Ruta de Sección: Inicio > Diálogos > Diálogo con Jean Klein. Londres, 1980